Kurv (0)

Din indkøbskurv er tom.

Der er ingen varer til sammenligning

Søg

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

.
Salgs- og leveringsbetingelser ved forbrugerkøb hos MANICH® Jewelry
 
1. INDLEDNING
 
1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende ”Vilkårene”) finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem MANICH JEWELRY, c/o Erik Manich, Brorsonsvej 30, 9310 Vodskov. CVR-nr. 333329091 (i det følgende MANICH JEWELRY”) og køber (i det følgende ”Kunden”). Det påhviler Kunden at bevise det, hvis Kunden vil gøre gældende, at der er indgået aftale, som divergerer fra Vilkårene.
 
1.2. Vilkårene regulerer de køb, Kunden foretager hos MANICH JEWELRY, når Kunden handler uden for sit erhverv (forbrugerkøb). Opmærksomheden henledes på, at der gælder andre forretningsbetingelser, når en kunde handler i eller for sin bedrift med MANICH JEWELRY (handelskøb).
 
1.3. MANICH JEWELRY forhandler et stort sortiment af diamantsmykker af høj kvalitet. MANICH JEWELRY tilbyder eksklusive, specialfremstillede diamantsmykker efter ordre. Sådanne smykker fremstilles efter Kundens særlige ønsker og behov, og er bl.a. ikke omfattet af Kundens generelle fortrydelsesret, jf. § 3.2 og § 4.
 
1.4. Du skal være fyldt 18 år for at handle på http://www.manich.dk/- er du under 18 år, skal man have samtykke fra sine forældre. Af sikkerhedsmæssige årsager forlanger vi billeddokumentation ved betaling med kreditkort. Dette for at bekræfte identifikation af kortholder og for at forhindre eventuel svindel.
 
2. KØBSAFTALENS INDGÅELSE
 
2.1. Kunden foretager sin varebestilling på MANICH JEWELRY hjemmeside http://www.manich.dk/. På www.manich.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis der er forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.
 
2.2. Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med www.manich.dk indgås aftaler på dansk.
 
2.3. Når MANICH JEWELRY har modtaget Kundens bestilling on-line, vil Kunden på e-mail modtage en ordrebekræftelse.
Ordrebekræftelsen angiver bl.a. et ordrenummer og indeholder en oversigt over de bestilte varer samt Kundens navn og adresse samt den postadresse, hvortil varen skal leveres. Der foreligger en bindende købsaftale, når MANICH JEWELRY pr. e-mail har tilstillet Kunden en ordrebekræftelse med meddelelse om, at ordren bliver ekspederet. Det er uligt, at se tidligere ordrer ved login på websitet. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til m[email protected]
 
2.3. For at sikre Kunden en korrekt behandling ved eventuel fortrydelse eller reklamation, opbevares de af Kunden afgivne oplysninger, herunder købsaftalen, i MANICH JEWELRYS’ arkiver i 2 år fra ordrens indgivelse. Kunden accepterer, at disse oplysninger tillige kan benyttes i forbindelse med MANICH JEWELRYS’ markedsføring overfor Kunden. På anmodning er det i 2 år fra ordrens indgivelse muligt for Kunden at få købsaftalen udleveret fra MANICH JEWELRY.
 
3. FORTRYDELSESRET

3.1. Forbrugerkøb er omfattet af Lov 2004-06-09 nr. 451 (med senere ændringer) om visse forbrugeraftaler med senere ændringer; i daglig tale ”Dørsalgsloven”. I henhold til denne lov kan Kunden fortryde sit køb indtil 14 dage efter at Kunden har fået varen i hænde. Det er et krav til returnering af varen, at den returneres i den originale emballage og sendes med en registeret pakkepost el. kurerservice, hvis kunden ikke selv ønsker at returnere den personligt.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

  • har modtaget din vare
  • får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
  • får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives pr. mail til [email protected]. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte enstandardfortrydelsesformular og sende med retur. 
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
 
3.2. Fortrydelsesretten gøres gældende ved, at Kunden inden fortrydelsesfristens udløb (jf. § 3.1) tilbagesender eller tilbagegiver varen til MANICH JEWELRY. Det er tilstrækkeligt, at Kunden inden fristens udløb har overgivet det modtagne til en forsikret fragtfører, som har påtaget sig forsendelsen til MANICH JEWELRY. Har Kunden imidlertid taget varen i øjesyn/brug, kan Kunden kun under særlige omstændigheder returnere varen (j.f. § 3.4.). Varen skal ved returnering returneres i væsentlig samme stand, som den var, da den blev leveret. Tilbagebetaling af varens pris minus omkostningerne, der er forbundet med at returnere varen, vil ske hurtigst muligt og senest 3 dage efter, at  MANICH JEWELRY har modtaget varen og haft lejlighed til at undersøge varen for fejl og mangler.
 
3.3. Smykker, som skal fremstilles eller tilpasses efter Kundens individuelle behov, er ifølge Dørsalgslovens § 18, stk. 4, kun omfattet af Kundens fortrydelsesret indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når Kunden forinden har givet sit samtykke til, at MANICH JEWELRY kan begynde udførelsen mv. inden fortrydelsesfristens udløb, jf. § 4.
MANICH Jewelry tilbyder varer, som ikke er præfabrikeret og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg eller beslutning - Varer mærket LAGERVARE er standart varer og købet af varen kan fortrydes og returneres inden for 14 dage.
 
3.4. MANICH JEWELRY følger det nye Forbrugerrettighedsdirektiv, som er trådt i kraft pr. 13. juni 2014. Her kan Kunden altid fortryde sit køb indenfor 14 dage fra købsdatoen. Dette gælder midlertidig kun på standardvarer, som kan tages i øjesyn/prøves på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik og derefter returneres indenfor 14 dage. Fortrydelsesretten gælder ikke specialfremstillede smykker (herunder diamantringe som er tilpasset den enkelte Kunde i størrelsen, samt diamantsmykker som er fremstillet efter Kundens særlige ønsker og behov). Ved returnering af standardsmykker, hvor emballagen er brudt og smykket er prøvet på, returneres den fulde købesum minus eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet ikke kan få købsbeløbet retur.
 
4. TILVIRKNINGSKØB
 
4.1. MANICH JEWELRY tilbyder specialfremstillede guld & diamantsmykker af høj kvalitet. Guld & Diamantsmykkerne fremstilles efter Kundens særlige ønsker og behov, og der gælder særlige betingelser for sådanne tilvirkningskøb, jf. §§ 4.2-4.5.
 
4.2. MANICH JEWELRY forbe­holder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede, specialfremstillede diamantsmykker i tilfælde af prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstig­ninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller andet.
 
4.3. Kundens fortrydelsesret for så vidt angår de i § 4.1 nævnte specialfremstillede diamantsmykker gælder kun indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt.
 
4.4. Ved Kundens betaling af købesummen for et diamantsmykke, som skal specialfremstilles, anses Kunden for at have givet sit samtykke til, at MANICH JEWELRY inden fortrydelsesrettens udløb kan påbegynde udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen af diamantsmykket, med den virkning, at fortrydelsesretten ikke længere af Kunden kan gøres gældende, jf. Dørsalgslovens § 18, stk. 4.
 
4.5. Kunden erklærer ved sin betaling af købesummen, at Kunden er gjort opmærksom på sin generelle fortrydelsesret og på, at denne generelle fortrydelsesret ophører, når udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen af diamantsmykket er påbegyndt. Vil Kunden udnytte sin fortrydelsesret, skal Kundens underretning være kommet frem til MANICH JEWELRY inden det tidspunkt, hvor udførelsen, fremstillingen og/eller tilpasningen er påbegyndt.
 
4.6. Bestemmelserne i §§ 4.1-4.5 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår ædelstene, som MANICH JEWELRY påtager sig at bestille hjem på baggrund af specifikke krav fra Kunden.
 
5. PRISER OG BETALING
 
5.1. Produktsortimentet og de til enhver tid gældende priser fremgår af MANICH JEWELRYS’ hjemmeside http://www.manich.dk/ og/eller særskilt tilbud fra MANICH JEWELRY. De angivne priser er inkl. moms samt skatter og afgifter samt indenrigs fragt, der måtte påhvile varer af den pågældende art. Alle priser er dagspriser.
 
5.2. Betaling for varerne sker elektronisk på MANICH JEWELRYS’ online webshop i forbindelse med varens bestilling eller direkte til MANICH JEWELRYS’ bankkonto. Beløbet trækkes fra Kundens konto, når varen er sendt afsted til levering.
 
5.3. Der kan betales med Dankort, MasterCard, Visa, ved beløb under DKK 25.000,-. Der tages ikke gebyr ved betaling på vores webshop. Ved beløb over DKK 25.000,- skal der af sikkerhedsmæssige årsager betales direkte via bankoverførsel til SPAR NORD Bank, reg. nr. 9245 konto nr. 4579639984.
 
6. LEVERING
 
6.1. MANICH JEWELRY leverer varen til den af Kunden angivne leveringsadresse i hele Danmark (samt udlandet efter aftale). Leveringstiden kan være afhængig af MANICH JEWELRYS’ internationale leverandører. Den omtrentlige leveringsdato fremgår af hjemmesiden, men forsinkelse med leveringen kan ikke anses for hævebegrundende for Kunden. MANICH JEWELRY forbeholder sig ret til at foretage delleverancer.
6.2. Leveringsomkostningerne fremgår af http://www.manich.dk/ hvor national levering er inkluderet i prisen (eksklusiv Grønland og Færøerne). Levering sker med Post Nord, GLS eller DAO365.
 
7. KUNDENS UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATIONSRET
 
7.1. Den generelle reklamationsret er 2 år. Kunden er dog forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af varen, så snart Kunden har fået varen i hænde. Såfremt Kunden ved sin undersøgelse konstaterer mangler ved det leverede, skal Kunden – for ikke senere at fortabe retten til at gøre manglerne gældende – uden ugrundet ophold orientere MANICH JEWELRY herom. Det anbefales, at reklamationer indgives elektronisk til : [email protected]/. En evt. returnering af varen skal finde sted til MANICH JEWELRY i § 10.1 anførte adresse og ske med forsikret fragtfører. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
 
7.2. Indsendes den mangelfulde vare til MANICH JEWELRY(kontakt os for adressen til reklamationer), skal varen være forsvarligt emballeret i samme originale emballage, som da den blev modtaget. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Kundens reklamationsret bortfalder. Ved en hvilken som helst reklamation bedes ordrenummeret oplyst.

7.3. Slitage er ikke en reklamationsberettiget fejl eller mangel ved produktet. Alle smykker vil vise tegn på slitage ved almindeligt brug. Alle typer overflader og finish (blank, mat, hamret o. lign.) vil ændre udseende, som følge af denne slitage. Alle overfladebelægninger ( rhodinering, oxidering o. lign.) vil med tiden forsvinde som følge af denne slitage. Graden af denne slitage er bestemt af, hvor meget smykket bliver brugt. Smykket skal anvendes med skyldig hensyntagen til produktets konstruktion. Spinkle og hule produkter, samt smykker(især ringe) med diamanter indfattet i såkaldte 'common prongs' på fagsprog eller fælles fatninger(hvor hver diamant deler 2 stikben el. grabber med diamanten ved siden af), tåler kun nænsomt og lejlighedsvis brug. Produkter med sarte materialer (herunder visse typer af ædelstene og perler) skal ligeledes bruges skånsomt. Kraftige og massive smykker med diamanter, som er sat i solide fatninger, tåler bedre dagligt brug.

For at få den længst mulige glæde af dit smykke, anbefaler vi:

  • at du ikke bærer dit smykke, når du sover, bader, dyrker sport, er ved stranden, laver havearbejde og andre lign. aktiviteter.
  • at dit smykke ikke udsættes for parfume, hårlak, bodylotion, solcreme o. lign. produkter med kemisk indhold, der kan påvirke smykkets materialer.
  • at du jævnligt får dit smykke efterset og serviceret. da fatninger med ædelstene kan løsne sig, hvis de bliver udsat for tab, stød o. lign.

Skader opstået ved hændelig uheld (tab, stød, slag, hængt i o. lign.) er ikke reklamationsberettiget. Farveændringer på, og afsmitning fra metaller grundet påvirkning af den individuelle kemiske sammensætning i parfume, creme, sved osv. er helt naturlig og ufarligt. Dette er ikke en reklamationsberettiget fejl eller mangel ved produktet.

8. FORBEHOLD
 
8.1. MANICH JEWELRY er ikke forpligtet til at tage varer retur ud over hvad der evt. følger af Kundens fortrydelsesret. Såfremt MANICH JEWELRY undtagelsesvis tilsiger Kunden en returret, kan MANICH JEWELRY stille krav om betaling af et returneringsgebyr på 50 % af varens pris. Kunden bærer risikoen for returnerede varer, indtil MANICH JEWELRY har udstedt kreditnota.
 
8.2. Med de begrænsninger, der i øvrigt følger af Vilkårene, har Kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos MANICH JEWELRY. En evt. erstatningsudbetaling er maksimeret til varens fakturapris inkl. fragt.
 
8.3. MANICH JEWELRY er dog aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab eller tab som følge af, at varen eller tjenesteydelsen ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.
 
8.4. MANICH JEWELRY er ikke ansvarlig for fejl og mangler der kan henføres til andre producenter, samarbejdspartnere, leverandører eller serviceudbydere og krav over for sådanne skal rejses direkte over for den pågældende.
 
8.5. MANICH JEWELRY tager forbehold for prisstigninger, trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.
 
8.6. MANICH JEWELRY er ikke forpligtet til at opfylde købsaftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for MANICH JEWELRYS’ kontrol, herunder – men ikke begrænset til – brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som MANICH JEWELRY ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

8.7. For så vidt angår Kundens brug af hjemmesiden http://www.manich.dk/ henvises til Generelle Betingelser for brug af Hjemmesiden.

9. PERSONDATAPOLITIK
 
For at du kan indgå aftale med os på www.manich.dk har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos www.manich.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren for www.manich.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på www.manich.dk er (Erik Manich, Direktør). Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til www.manich.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos www.manich.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dalbydiamonds-shop.com via e-mail http://[email protected]/.
 
10. MANICH® Jewelry
 
10.1. MANICH® Jewelry (CVR-nr. 33329091) Er privat ejet af Erik & Christina F. Manich. Firmaet kan kontaktes alle ugens hverdage inden for normal kontortid fra kl. 9:00-18:00 på telefon: +45 4243 5018. Elektronisk post skal sendes til: [email protected]. Almindelig brevpost skal sendes til Manich Jewelry, brorsonsvej 30, 9310 Vodskov. Ved reklamationer og returvarer bedes Kunden kontakte os for anden adresse. Alle praktiske oplysninger fremgår af MANICH JEWELRYS’ webshop og hjemmeside www.manich.dk
 
11. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
 
11.1. Alle tvister, som måtte udspringe af købsaftalen, skal afgøres efter danske regler (ekskl. lovvalgsregler), ved Aalborg Byret eller Sø- og Handelsretten i første instans, medmindre Retsplejelovens ufravigelige regler måtte foreskrive noget andet.
 
11.2. Vilkårene (version 01.11) træder i kraft den 1. Januar 2013.
 
MANICH® JEWELRY
 
c/o Erik & Christina F. Manich
Brorsonsvej 30,
9310 Vodskov.
CVR-nr. 33329091
Telefon: +45 4243 5018
Web: www.manich.dk